tworzenie stron www
tworzenie stron www

Comzit - projektowanie i tworzenie efektywnych stron www.

Pomagam w tworzeniu firmowych stron internetowych

Kontakt
Napisz:
biuro@comzit.pl

Pamiętaj!
Firmowa strona 'www' określa wizerunek Twojej firmy.


 
 
Słownik najważniejszych pojęć internetowych
Nazwa domenowa, Adres domenowy
Nazwa domenowa lub adres domenowy to inaczej zrozumiały dla człowieka i łatwy do zapamiętania adres danej strony WWW np. www.nazwatwojejfirmy.com.pl, której oryginalny adres IP składa się z niezrozumiałych dla człowieka, ale akceptowanych przez komputer ciągu cyfr - adres IP.
Adres e-mail, Adres poczty elektronicznej
Adres poczty elektronicznej to ciąg znaków który dokładnie określa położenie elektronicznej skrzynki pocztowej konkretnej osoby w Internecie. Adres elektronicznej poczty składa się z nazwy skrzynki pocztowej określonej przez użytkownika najczęściej swoim imieniem, nazwiskiem lub innym charakteryzującym go sloganem np. comzit, bezpośrednio po nim (bez spacji) następuje znak @ określany często jako 'małpa' a rozumiany jako 'na' lub 'w' (ang. at). Po znaku @ (również bez spacji) mamy nazwę domeny na której znajduje się komputer przechowujący daną skrzynkę pocztową. Przykładowy adres poczty elektronicznej może zatem wyglądać następująco comzit@comzit.pl. Elektroniczny adres pocztowy jest unikalny na skalę światową, co znaczy, że nie może być nigdy jednocześnie dwóch takich samych, ale za to kilka różnych adresów e-mail może prowadzić to tej samej skrzynki pocztowej - alias pocztowy.
Alias pocztowy
Alias pocztowy określa metodę pozwalającą na używanie jednej skrzynki pocztowej, mającej kilka nazw. W rzeczywistości istnieje tylko jedna nazwa, a wszystkie dodatkowe są tylko jej aliasami.
B2B
B2B (ang. Business to Business) to marketnigowe określenie transakcji elektronicznych zawieranych w obrocie pomiędzy przedsiębiorstwami.
Serwer FTP
Serwer FTP to określenie komputera udostępniającego swoje zasoby użytkownikom korzystającym z tzw. klienta FTP. Umożliwia on za pośrednictwem protokołu FTP, ściągać z serwera pliki, a w niektórych przypadkach nawet je tam umieszczać.
Serwer internetowy
Serwer internetowy to inaczej komputer świadczący określonemu użytkownikowi odpowiednią usługę np. udostępnianie wiadomości e-mail lub określonej strony WWW.
Serwer pocztowy
Serwer pocztowy to podłączony na stałe do internetu komputer, którego zadaniem jest odbieranie, przesyłanie i przechowywanie poczty elektronicznej swoich klientów których konta znajdują się na jego dysku twardym.
Serwer wirtualny
Server Virtualny to określenie pakietu usług umożliwiających kompleksowe zaistnienie w sieci internetu. Usługi takie pozwalają firmom założyć własne witryny internetowe w taki sposób, aby zasoby każdego z nich widziane były z zewnątrz jako indywidualne i samodzielne serwery. Dodatkowo firmy wyręczane są wówczas z kłopotów związanych z zakupem i podłączeniem drogiego komputera stałym łączem do sieci, rejestracją internetowej domeny, zatrudnianiem pracowników do administracji systemu itp. W skład pakietu Wirtualnego serwera wchodzi zazwyczaj jedno lub kilka kont WWW i e-mail (o wspólnej domenie), sklep internetowy, usługi e-commerce itp. Wraz z wirtualnym serwerem dostarczane są odpowiednie narzędzia administratora, za pomocą których można samodzielnie zarządzać serwerem, np. dodawać konta, aliasy czy nawet domeny i subdomeny.
Serwer WWW
Serwer WWW to inaczej na stałe podłączony do internetu komputer umożliwiający przeglądanie swoich zasobów. Użytkownik dając polecenie swojej przeglądarce aby ta ściągnęła kolejną stronę WWW pobiera ją właśnie z serwera stron WWW w postaci dokumentu HTML.
Internet
Internet to ogólnoświatowy zbiór wzajemnie połączonych ze sobą sieci komputerowych (lokalnych LAN i rozległych WAN). Za datę powstania internetu przyjmuje się rok 1983. Powstał on w ramach amerykańskich obronnych planów zapasowego systemu łączności. Oprogramowanie internetu wywodzi się z sieci ARPANET. Podstawowym założeniem projektu była jego skalowalność, co w całości się powiodło gdyż o ile w 1990 r. liczył on około 100 000 komputerów, to w 1993 r. przekroczył już milion, a w 1997 r. było już przeszło 40 mln podłączonych do niego komputerów i liczba ta stale rośnie. Sieć internet zaowocowała gamą różnorakich usług, które dobitnie przyczyniają się do jej popularności takich jak: poczta elektroniczna, listy dyskusyjne, IRC, ICQ, strony WWW czy marketing sieciowy. Jej wpływ na przeobrażanie systemów łączności, handlu, współpracy naukowej, działań oświatowych jest wręcz ogromny. Za symboliczną datę początku polskiego internetu uważa się dzień 17 sierpnia 1991 r., kiedy to pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze została nawiązana pierwsza łączność internetowa.
Strona WWW
Strona WWW to określenie pojedynczego dokumentu HTML jaki widzi użytkownik w oknie przeglądarki po wprowadzeniu jej adresu. Strona oprócz tekstu może zawierać również grafikę, hiperłącza i inne rozszerzenia multimedialne.